Sunday, 17 March 2013

Bengkel Penjanaan Proposal Penyelidikan Kuantitatif


          Tarikh: 6 April 2013
                Masa: 8.30 pg- 5.00 ptg
Tempat: UUM

Tarikh tutup pendaftaran: 2 April 2013
Hubungi: 012-7617293

Tuesday, 5 March 2013

Next Workshop: SEM

Atas permintaan, satu bengkel Structural Equation Modeling (SEM) akan diadakan pada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.Sekiranya anda menjalankan penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan tidak faham penjelasan SEM dalam Bahasa Inggeris, inilah masanya untuk anda mendekati dan memahami teknik penganalisaan ini dengan lebih jelas kerana bengkel ini akan dikendalikan sepenuhnya dalam Bahasa Melayu.

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut hubungi kami di talian 012-7617293 atau e-mel statresq@gmail com.

Next Workshop: Penjanaan Proposal Penyelidikan (6 April 2013)

Sekiranya anda mempunyai masalah untuk menjana cadangan penyelidikan (proposal), jangan lepaskan peluang ini. Kami akan menganjurkan satu bengkel berkenaan bagaimana untuk membina proposal penyelidikan yang baik sama ada di peringkat Master atau PhD.

Bengkel dikendalikan sepenuhnya dalam Bahasa Melayu dan penyertaan anda semua adalah dialu-alukan. Keterangan lanjut dan pendaftaran, hubungi kami di talian 012-761 7293 atau e-mel statresq@gmail.com. 

Bengkel SEM

Bengkel ini telah dijalankan di Universiti Utara Malaysia pada:

 • 29-30 Disember 2012 
 • 12-13 Januari 2013
 • 22-23 February 2013

Pengisian bengkel:
 • Menentukan kesahan konstruk (Construct Validity)
 • Menentukan Model Pengukuran Keseluruhan (Overall Measurement Model)
 • Menentukan Model Struktur (Structural Model)
 • Menguji Hipotesis Kajian
 • Melaporkan hasil dapatan kajian dalam bentuk penulisan (Jurnal dan Tesis) 

Peserta terdiri daripada pelajar Master dan PhD dalam pelbagai bidang pengajian dari UUM, UKM, UPM, UiTM dan Institut Perguruan (IPG).

Bengkel Statistik SPSS dan Statistik Inferensi

Bengkel ini telah dianjurkan di Universiti Utara Malaysia pada 16 Disember 2012. Ia bertujuan memberi panduan kepada para peserta berkenaan asas teknik pengukuran pemboleh ubah dalam penganalisaan data penyelidikan dengan menggunakan perisian SPSS. Pengisian bengkel fokus kepada:

 • Kaedah pengukuran (Nominal, Ordinal, Interval & Ratio)
 • Menentukan teknik pengukuran dan penganalisaan hubungan antara pemboleh ubah iaitu KORELASI dan REGRESI (Correlation and Regression).
 • Menentukan teknik pengukuran dan penganalisaan perbezaan antara pemboleh ubah iaitu t-Test dan ANOVA.
 • Assumption (Multicollinearity, Normality & Outliers).

Fasilitator: Dr. Mohd Sobhi Ishak
                   Pensyarah Kanan
                   Jabatan Teknologi Multimedia
                   Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi
                   Universiti Utara Malaysia